Het project

Het project

Schollenkamp in Borculo is een nieuwe gedifferentieerde woonwijk van ca. 165 woningen die door Roelofs Planontwikkeling in samenwerking met de gemeente Berkelland wordt gerealiseerd.

De eerste fase van het plan is geheel uitgegeven. De openbare ruimte van het plan is inmiddels overgedragen aan de gemeente Berkelland. Van de tweede en laatste fase van het totale plan zijn nog 10 kavels beschikbaar. Deze zijn bestemd voor vrijstaande woningen.

Water en riolering

Het hemelwater wordt door middel van een IT-riool in de bodem geïnfiltreerd. Het overtollige water stroomt naar de rand van de wijk in vier retentievijvers. De vijvers zijn niet alleen nuttig oor de waterhuishouding, maar geven tevens de wijk een karakteristieke uitstraling.

Groen en geluid

Bij de groene aankleding is gezocht naar een sfeervolle balans tussen een ecologische interessante invulling die voldoet aan de onderhoudsarme richtlijnen van de gemeente Berkelland. Centraal in de wijk zorgen kleine- en middelgrote plantvakken op strategische locaties voor de groene uitstraling. De grote groene zones met waterpartijen langs de noord- en zuidzijde maken het groene karakter compleet. Daarnaast is de 4 meter hoge geluidswal voorzien van een bosplantsoen, zodat ook de geluidsreductie verder geoptimaliseerd wordt.

Verkeer en vervoer

De straten zijn ingericht met een 30-km zone door middel van snelheidsbeperkende maatregelen, zoals plateaus, inritconstructies en as-verspringingen. De verdeling van de openbare parkeerplekken en het parkeren op particulier terrein is geoptimaliseerd aan de hand van een parkeertoets. Dat heeft geresulteerd in een parkeerplan dat op een slimme wijze is verwerkt in het planontwerp. Voor de verhardingen van de rijbaan en de parkeerplaatsen is gekozen voor een betonstraatsteen met een deklaag van natuurlijke materialen.

De integrale aanpak van Roelofs heeft geleid tot een moderne wijk met een luxe uitstraling voor een zeer aantrekkelijke prijs.